עוף החול באש

אין התחלה בלי סוף
תמיד מוות לפני החיים
משל למות העוף
אין עוף החול מאבד חיים

איזה נחמה מופלאה
חיים אחרי האש בוערת
איזה פחד נורא
בתוך האש שבוערת

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.