לב סורר ומורה

התחלות הן קשות
אומרים לי
בוודאי
אני אומרת
אני יודעת
באמת

אז מדוע
שואלים,
מדוע את בוכה

אין לי ברירה
משיבה

כשלקחתי ברירה
כשאמרתי
״יש לי ברירה!״
ברירה אחרת
נלקחה ממני

עדיין יש לי לב

אמרתי אין לי
נשמה
אבל עדיין יש לי לב
ולבי כואב

לבי כואב
ומעיני זורם

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.